ลงนามถวายพระพร
โรงเรียนบ้านคอนเมือง
Webboard งานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานงบประมาณ งานวิชาการ รวมสารสนเทศ
 
 

 

สารสนเทศโรงเรียนบ้านคอนเมือง

 

บริการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รูปภาพประกอบการสอนวิชาภาษาไทย
รูปภาพประกอบคำพื้นฐานสำหรับช่วงชั้นที่ 1
รูปภาพประกอบพยัญชนะภาษาไทย สำหรับอนุบาลหรือช่วงชั้นที่ 1
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ll ป.1 ll ป.2 ll ป.3 ll ป.4 ll ป.5 ll ป.6 ll

โปรแกรมคณิตคิดเร็ว ชุดที่ 1 (ครูณฐาภพ ทองโทน เจ้าของ)
โปรแกรมคณิตคิดเร็ว ชุดที่ 2 (ครูณฐาภพ ทองโทน เจ้าของ)
บทเรียนสำเร็จรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เวลา นาฬิกา
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกและลบที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

รูปดวงดาว และอวกาศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รูปภาพประกอบการสอนวิชาสังคมฯ

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รูปภาพประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

รูปภาพภาษาอังกฤษชุดที่ 1
รูปภาพภาษาอังกฤษชุดที่ 2
รูปภาพภาษาอังกฤษชุดที่ 3
แบบฝึกภาษาอังกฤษ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รูปภาพสำหรับระบายสีเหมาะสำหรับระดับอนุบาลหรือช่วงชั้นที่ 1

กรอบรูปสวย ๆ
 
เรื่องราวทั่วไป

รูปภาพการ์ตูนยอดนิยม สวย น่ารัก

รูปภาพสัตว์ ผลไม้ สำหรับการสอนอนุบาลหรือช่วงชั้นที่ 1
รูปภาพประกอบการสอนระดับอนุบาล
 
 
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

แบบฟอร์มใบลา

แบบฟอร์มใบมอบหมายงานในหน้าที่
แบบฟอร์มใบขออนุมัติไปราชการ
แบบฟอร์มใบมอบหมายให้สอนแทน
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้
 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
advertisements

ประวัติโรงเรียนหน้าแรกคำขวัญ/ปรัชญา

 

จ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 
ฝากข้อความผ่านเว็บ
กรุณาใช้คำสุภาพครับ
advertisements